บทความน่ารู้

มาเรียนรู้ ภาษาเขมร

  คำทักทายพูดคุย  ศัพท์ทั่วไป สวัสดี ซัวซไดย, จุมเรี้ยบซัว ห้องน้ำ ต๊บตึ๊ก สวัสดี(ตอนเช้า) อรุณซัวซไดย ขออีก/เอาอีก ซมเตี๊ยบ สบายดีหรือ ซกสะบายดี (ถาม) จิตแพทย์ แป๊ดวิกอลจารึก สบายดีค่ะ(ครับ) จ๊ะ (บาด) ซกสะบายดี เจ้าชู้ เปรี๊ยนเนียร ขอให้มีสุขภาพดี สุขะเพียบละออ ช่างถ่ายรูป เจียงถอดรูป ขอลา โซ้มเรีย, โซ้มจุมเรี้ยบเรีย เข็มขัด ซ้ายกราหวัด ลาก่อน เรียนซันเฮย เข้านอน โจรล-เด๊ก ขอบคุณ ออกุน, ออกุนเจริญ ง่วงนอน  งองเงยเด๊ก ผม, ฉัน ขยม ฝัน สุบิน คุณชื่ออะไร เตอเนี้ยะชัวเว่ย เขียนจดหมาย ซอเซ้ ซ็อมบท ฉันชื่อสมชาย ขยมฉม้วกสมชาย เขียนแผนที่ ซอเซ้ แผนตี้ ฉันไม่เข้าใจ ขยมเมิ่นยวลเต๊ วาดรูป กู๊รูปเพรียบ ... Read More »

เรียนรู้ภาษาพม่า

  ภาษาพม่า เป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์เหมือนภาษาไทย คือมีทั้งหมด 4 เสียงด้วยกัน ซึ่งวรรณยุกต์เหล่านี้ ล้วนดัดแปลงมาจากอักษรมอญอีกทอดหนึ่ง ซึ่งถ้าเทียบกับวรรณยุกต์ไทยแล้ว มีเพียงเสียง สามัญ เอก ตรี และเอกแบบคำตายเท่านั้น ส่วนตัวอักษรก็มีลักษณะคล้ายภาษาไทยตรงจุดที่ จะมีตัวอักษรเฉพาะคำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต เช่น ตัวอักษร ศ ษ ส ของไทย เป็นต้น Read More »

เรียนรู้ ภาษาลาวเบื้องต้น

  ภาษาลาวจะใกล้เคียงกับภาษาอีสานของไทยมากที่สุด หรือพูดได้ว่าเป็นภาษาเดียวกัน แต่ต่างสำเนียงเท่านั้น ทั้งนี้ ภาษาลาวจะมีทั้งหมด 6 สำเนียงใหญ่ ๆ ได้แก่ Read More »

เรียนรู้ ภาษาเวียดนาม รับประชาคมอาเซียน

                ภาษาอาเซียน 10 ประเทศ ที่น่าเรียนรู้อีกหนึ่งภาษา คือ ภาษาเวียดนาม และวันนี้ทางกระปุกดอทคอมจะมานำเสนอ ภาษาเวียดนามเบื้องต้น รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ. 2558 กัน ซึ่งเท่าที่ศึกษามานั้น พบว่า ภาษาเวียดนามเป็นภาษาที่เรียกได้ว่า ต่างจากภาษาที่เราเคยนำเสนอมาโดยสิ้นเชิง ทั้งภาษาเขมร ภาษาพม่า และภาษาลาว Read More »

ไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ตอนที่ 3)

ตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ คอลัมน์กระบวนทรรศน์ ฉบับวันที่ 20 กันยายน 2555   คอลัมน์กระบวนทรรศน์ตอนที่แล้ว ผมได้วิเคราะห์ว่า ประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้น จะกระทบต่อไทยอย่างไร เราจะต้องรองรับ ปรับตัวอย่างไร  คือ ไทยจะต้องเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไร เป็นภาพกว้างๆ ไปแล้ว สำหรับคอลัมน์กระบวนทรรศน์ในตอนนี้ ผมจะพูดถึง roadmap หรือ แผนงานของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยวันนี้จะพูดในส่วนของภาครัฐก่อน           roadmap ใน roadmap การเตรียมความพร้อมของภาคราชการ วิสัยทัศน์ คือ ระบบราชการไทยมีความเป็นสากลในการส่งเสริม สนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยความเป็นมืออาชีพ กล่าวคือ เรื่องความเป็นสากล เรื่องของการสนับสนุน เรื่องของความเป็นมืออาชีพ จากวิสัยทัศน์ดังกล่าวนั้น ก็นำมาสู่พันธกิจ 9 ด้าน ดังนี้ – การเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากร ทั้งทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะ – การเตรียมความพร้อมในด้านงบประมาณ – การเตรียมความพร้อมในด้านองค์กร – การเตรียมความพร้อมในการจัดทำยุทธศาสตร์ – การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อแปลง ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ – ... Read More »

ไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ตอนที่2)

ตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ คอลัมน์กระบวนทรรศน์ ฉบับวันที่ 6 กันยายน 2555 คอลัมน์กระบวนทรรศน์ตอนที่แล้ว ผมได้พูดถึงความสำคัญของอาเซียนต่อไทย ประวัติความเป็นมาของประชาคมอาเซียนและรายละเอียดของประชาคมอาเซียน ซึ่งมีอยู่ 3 ประชาคมย่อยไปแล้ว สำหรับคอลัมน์กระบวนทรรศน์ในตอนนี้ ผมจะวิเคราะห์ว่า ประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้น จะกระทบต่อไทยอย่างไร เราจะต้องรองรับ ปรับตัวอย่างไร  คือ ไทยจะต้องเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไร ผมมองว่า การปรับตัวของไทย เราจะต้องทำใน 2 มิติ มิติที่หนึ่ง คือ การตั้งรับหรือการปรับตัว คือ ประชาคมอาเซียนกำลังจะบุกเข้ามาแล้ว เราต้องตั้งรับ เราต้องปรับ เพื่อรับกับสิ่งที่จะบุกเข้ามา ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ในเชิงตั้งรับ แต่ว่าเราตั้งรับเพียงอย่างเดียวไม่พอ ถ้าเราตั้งรับอย่างเดียว ยังไงเราก็แพ้ คือ เราต้องมียุทธศาสตร์อีกมิติหนึ่ง คือ ยุทธศาสตร์ในเชิงรุก คือ เราจะต้องรุกเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ไม่ใช่รอให้ 9 ประเทศตั้งประชาคมอาเซียน แล้วเราค่อยมาตั้งรับ ยุทธศาสตร์ในเชิงตั้งรับ ในส่วนแรก คือ ยุทธศาสตร์ในเชิงตั้งรับ  เราจะมีบทบาทในเชิงตั้งรับอย่างไร สำหรับผลกระทบของประชาคมอาเซียนต่อไทย นั้น เมื่อรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว จะมีความร่วมมือในทุก ๆ  ด้าน การติดต่อระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ... Read More »

ไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ตอนที่1)

คอลัมน์กระบวนทรรศน์ ฉบับวันที่ 23 สิงหาคม 2555   เรื่องที่ผมจะเขียนในคอลัมน์กระบวนทรรศน์ในวันนี้ คือ เรื่อง “ไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” โดยผมจะกล่าวในภาพรวมก่อน พูดถึงความสำคัญของอาเซียนต่อไทย ภาพรวมประชาคมอาเซียนและยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของไทย Read More »

อาเซียนกับเศรษฐกิจ

ทีดีอาร์ไอ เผย การเปิดเสรีอาเซียนด้านการค้าใน 9 สาขา ส่งผลให้ความต้องการแรงงานมีมากขึ้น ASEAN SME โครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ASEAN SME Regional Gateway) แนะคนหางานฟิตภาษา-เพิ่มทักษะ รับประชาคมอาเซียน ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT ASEAN ECONOMIC COMMUNITY BLUEPRINT AEC Blueprint Schedule “ร่างคำแปลของตารางเวลาเพื่อดำเนินการไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” AEC Blueprint Schedule Annex”สาขาย่อยของการบริการด้านการเงินที่ระบุสำหรับการเปิดเสรีภายในปี ค.ศ. 2015″ AEC Scorecard การเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โอกาสการค้า การลงทุนภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : มุมมองการให้บริการของ EXIM Bank การเปิดเสรีทางการค้าภายใต้ AFTAกับการปรับตัว สู่ AEC สรุปการสัมมนาเรื่อง “เปิดประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : โอกาสหรือกับดักของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทย บีโอไอ.ติวเข้มนักลงทุนไทยขยายธุรกิจในต่างประเทศ รับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รายงานพิเศษ : ความพร้อมของไทยในการเปิดเสรีอาเซียน 8 สาขาอาชีพ ไทยกับ ... Read More »

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations)

  คำขวัญ  “One Vision, One Identity, One Community”    (หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม) Read More »

c เมนูเด็ดของ 10 อาหารประจําชาติอาเซียน

การก่อตั้งอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีประเทศสมาชิก คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม พม่า ลาว และกัมพูชา นอกจากเป็นการรวมตัวกันเพื่อช่วยพัฒนาประเทศในภูมิภาคเดียวกันแล้ว ยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอาหารการกิน Read More »