การ์ตูนอาเซียน การแต่งกายของแต่ละประเทศ

การ์ตูนอาเซียน การแต่งกายของแต่ละประเทศ

20130329134010

 

การ์ตูนอาเซียน การแต่งกายของแต่ละประเทศ ทั้ง 10 ประเทศ อาเซียน ทั้ง ไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนามและพม่า ทั้ง 10 ประเทศ อาเซียน

YouTube Preview Image

เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก  การ์ตูนอาเซียน : นิตยา พันธรักษ์

About admin

%d bloggers like this: