Tag Archives: อาเซียน

พม่ารับตำแหน่งประธานอาเซียนในปีหน้า

20140119173038

พม่าเตรียมรับตำแหน่งประธานอาเซียนในวันนี้ ระหว่างการประชุมสุดยอดเอเชีย 2 วันที่กรุงบันดาร์เสรีเบกาวันของบรูไน ถือเป็นครั้งแรกของพม่าที่มีบทบาทเป็นผู้นำของกลุ่มอาเซียนในรอบ 17 ปีนับตั้งแต่เข้าร่วมเป็นสมาชิกเอกอัครราชทูตพม่าประจำบรูไน กล่าวว่า พม่าจะรับตำแหน่งประธานอาเซียนเป็นครั้งแรกในปี 2557 นับเป็นโอกาสสำคัญสำหรับพม่าในการแสดงผลจากการปฏิรูปในวงกว้างและค่านิยม ด้านประชาธิปไตยของประเทศพม่าเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนในปี 2540 และต้องรอเป็นเวลานานที่สุดในประวัติศาสตร์ของอาเซียนกว่าที่จะได้รับ ตำแหน่งประธานซึ่งสลับหมุนเวียนกันระหว่าง 10 ประเทศสมาชิกในแต่ละปี ขณะที่บรรดาผู้นำหลายประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาติเอเชีย ต่างเดินทางไปประชุมกันที่บรูไนเพื่อหารือเรื่องอาหารและความมั่นคงทาง พลังงาน ความเปลี่ยนแปลงด้านสภาพอากาศ และการบริหารจัดการภัยพิบัติ รวมถึงประเด็นสำคัญอื่น ๆ ผู้นำจากหลายประเทศที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวมาจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐ และรัสเซีย โดยสหรัฐและรัสเซียต่างส่งรัฐมนตรีต่างประเทศของตนเองเข้าร่วมประชุม คือ นายจอห์น เคอร์รี และนายเซอร์เก ลาฟรอฟ การหารือในที่ประชุมยังให้ควาสำคัญประเด็นความมั่นคง เช่น การก่อการร้าย ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติด้านอื่น ๆ ขณะที่ผู้นำจากหลายประเทศยังประณามการใช้อาวุธเคมีในซีเรียด้วย ร่างแถลงการณ์ร่วมหลังปิดการประชุมระบุว่า ที่ประชุมให้ความสำคัญกับการรับประกันความปลอดภัยและความมั่นคงของพลเมือง และยังเน้นความสำคัญในการหาวิธีแก้วิกฤติอย่างสันติ เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจาก  bangkokbiznews.com ที่มา: http://www.uasean.com/kerobow01/1004 Read More »

สกุลเงินของ 10 ประเทศอาเซียน

2013041102235

ASEAN Currency : สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน Brunei Dollar     ดอลล่าร์บรูไน ดารุสซาลาม เป็นสกุลเงินของประเทศบรูไนดารุสซาลาม *1 ดอลล่าร์บรูไน เท่ากับประมาณ  25 บาทไทย The Brunei Dollar (BND) is the official currency of Brunei Darussalam. The current exchange rate of the Brunei Dollar (BND) to the Thai Baht (THB) is approximately 1 BND to 25 THB. ธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบันนี้มีฉบับละ 1 ดอลลาร์, 5 ดอลลาร์, 10 ดอลลาร์, 20 ดอลลาร์ , 25 ดอลลาร์, 50 ดอลลาร์, 100 ดอลลาร์, 500 ดอลลาร์ , 1,000 ดอลลาร์ และ 10,000 ดอลลาร์ Cambodian Riel   เรียล (Riel) ... Read More »

เศรษฐกิจ กลุ่ม CLMV โตเร็วกว่าโครงสร้างพื้นฐาน

F4BD980DC39046EF9D54B9AA7758FCE0

ปัจจุบันอาเซียนเป็นเวทีเศรษฐกิจที่มีบทบาทโดดเด่นมากขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการรวมตัวกันเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในช่วงปลายปี 2558 รวมทั้งยังเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในกลุ่มคาบสมุทรอินโดจีน อันได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่ากลุ่มประเทศ CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar และ Vietnam) ปัจจัยดึงดูดการลงทุนเข้ามายังประเทศ CLMV ที่สำคัญ คือ ศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่ม CLMV ที่มีระดับการเติบโตสูงเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6.5 ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2554-2556) นอกจากนี้ สภาพภูมิศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ที่มีความคล้ายคลึงกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในประเทศ จำนวนประชากรส่วนใหญ่ที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวก็ล้วนส่งผลให้มีแรงงานที่เพียงพอ และการบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ เพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกันการที่ประเทศกลุ่มนี้เปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนมากขึ้นและเป็นแหล่งแรงงานที่มีค่าจ้างไม่สูงมากนัก ทำให้เศรษฐกิจในประเทศ CLMV มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการจ้างงานแรงงานท้องถิ่นและกำลังซื้อของประชากรเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้กลุ่มประเทศ CLMV จึงได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกอยู่ในขณะนี้. ล่าสุด การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade ... Read More »

ฟิลิปปินส์ ดินแดนแห่งหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก

shutterstock_42533938

            ชื่ออย่างเป็นทางการ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) เมืองหลวง กรุงมะนิลา ตั้งอยู่บนเกาะลูซอน เกาะใหญ่ที่สุดซึ่งอยู่ทางเหนือสุดของฟิลิปปินส์ การปกครอง ระบอบประชาธิปไตย ในรูปแบบสาธารณรัฐ ภายใต้การนำของ นายเบนิกโน เอส อาคีโน ที่สาม (Benigno S. Aquino III) ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน ลักษณะทางกายภาพ ฟิลิปปินส์เป็นดินแดนแห่งหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก มีลักษณะพิเศษคือเป็นประเทศเพียงหนึ่งเดียวที่มีพรมแดนทางทะเลที่ติดต่อระหว่างกันยาวมากที่สุดในโลก ประกอบด้วยเกาะจำนวน 7,107 เกาะ โดยมีเกาะใหญ่ 11 เกาะ ซึ่งมีพื้นที่รวมกันเท่ากับร้อยละ 90 ของพื้นที่ทั้งหมด 298.170 ตารางกิโลเมตร ในบรรดาเกาะทั้งหมดมีเกาะที่มีคนอาศัยอยู่เพียงราว 900 เกาะเท่านั้น เกาะที่ใหญ่ที่สุดคือ เกาะลูซอน (Luzon) ที่อยู่ทางเหนือ และ เกาะมินดาเนา (Mindanao) ที่อยู่ทางใต้  เกาะต่าง ๆ ของฟิลิปปินส์แบ่งออกเป็น 3 หมู่ คือ หมู่เหนือ ประกอบด้วย สองเกาะใหญ่ ๆ คือ เกาะลูซอน ... Read More »

อนาคตประเทศไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

58882_0_1

อนาคตประเทศไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)                  ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา  เอเชียได้ก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกมากขึ้นตามลำดับ  ดังคำกล่าวที่ว่า “เอเชียเปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ำของโลก”  มูลค่าการส่งออกและนำเข้าของเอเชียคิดเป็นสัดส่วนราว 1 ใน 4 ของมูลค่าการส่งออกและนำเข้ารวมของโลก  ทำให้หลายฝ่ายมองว่าเอเชียกำลังก้าวเข้ามาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกตัวใหม่  ถนนทุกสายกำลังมุ่งหน้าสู่เอเชียไม่ว่าจะเป็นการค้า  การลงทุน รวมถึงเงินทุน  เรียกได้ว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคสมัยแห่งเอเชียอย่างแท้จริง ประเทศไทยเป็นหนึ่งประเทศที่ทั่วโลกกำลังจับตามอง  ซึ่งประเทศไทยเองควรต้องรู้จักใช้ประโยชน์จากยุคสมัยแห่งเอเชียให้เต็มประสิทธิภาพ  แนวทางหนึ่งที่จะผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยได้อย่างเต็มที่ คือการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดขนาดใหญ่ได้มากขึ้น ก่อนที่ผู้เขียนจะได้นำเสนอทัศนะเกี่ยวกับอนาคตประเทศไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นั้น  ผู้เขียนขออนุญาตอธิบายรายละเอียดความเป็นมานับตั้งแต่การก่อตั้งอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations : ASEAN) จนได้วิวัฒนาการมาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจให้แก่ผู้อ่านมากยิ่งขึ้น AEC เกิดขึ้นจากการก่อตั้งอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations : ASEAN) ตั้งแต่ปี 2510 ตามปฏิญญาอาเซียน หรือปฏิญญากรุงเทพฯ โดยทิศทางการวางแผนด้านเศรษฐกิจของอาเซียนเริ่มชัดเจนมากขึ้นหลังจากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2519 โดยผู้นำอาเซียน 5 ประเทศ ... Read More »

อาเซียน: มรดกทางวัฒนธรรม

Image

อาเซียน: มรดกทางวัฒนธรรม สารคดี อาเซียน:  ความเหมือนในความแตกต่าง (ASEAN: Harmony & Contrast) ตอน อาเซียน: มรดกทางวัฒนธรรม ที่มา: http://www.aseanthai.net/   ภาพ: www.manager.co.th Read More »

อาเซียน+6

+3

จัดตั้งขึ้นเพื่ออะไร สำหรับ “อาเซียน +6″ ก็คือ การรวมกลุ่มกันของ 16 ประเทศ ที่ประกอบไปด้วยกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม, พม่า, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, ลาว, สิงคโปร์, ไทย และเวียดนาม รวมกับประเทศที่อยู่นอกอาเซียนอีก 6 ประเทศ คือ จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ และอินเดีย ซึ่งหากนับจำนวนประชากรในกลุ่มนี้แล้ว จะพบว่า อาเซียน +6 มีประชากรรวมกันกว่า 3 พันล้านคน หรือคิดเป็น 50% ของประชากรโลกเลยทีเดียว หลายคนอาจจะสงสัยว่า ทำไมอาเซียนต้องรวมกลุ่มกับอีก 6 ประเทศนอกอาเซียนด้วย คำตอบก็คือ การรวมกลุ่มอาเซียน +6 นี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มในการลงทุน การทำการค้า ฯลฯ ให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่น ๆ เช่น สหภาพยุโรป นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมทำข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี ด้วยการจัดตั้งประชาคมอาเซียนขึ้น พร้อมกับผนวกกำลังของแต่ละกลุ่มการค้าเข้าด้วยกัน เพื่อให้กลุ่มประเทศอาเซียนสามารถดำเนินเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น ความเป็นมาของอาเซียน +6 ที่มาของแนวคิด “อาเซียน +6″ นี้ เริ่มขึ้นครั้งแรกในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (AEM-METI) และ AEM+3 ... Read More »

ความสัมพันธ์อาเซียน-ยุโรป

s1

อาเซียน-ยุโรป มีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน โดยมีสิงคโปร์เป็นตัวกลางในการก่อให้เกิดความสัมพันธ์ เนื่องจากสิงคโปร์เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ และมองว่าตนเองจะเสียผลประโยชน์จากการที่อังกฤษเจ้าอาณานิคมของตนเองจะเข้า เป็นสมาชิกอียู จึงเสนอให้อาเซียนสร้างความสัมพันธ์กับอียู Read More »

7 อาชีพเสรีในอาเซียน

asean_flag

7 อาชีพเสรีในอาเซียน จะมีอะไรบ้างนั้นคงต้องติดตามในวีิดีโอที่จะกำลังนำเสนออยู่ขณะนี้ ที่มา : AECToday Nationgroup,   รายการข่าวอาเซียนพิเศษทาง Nation Channel Read More »

มองโลกแบบวิกรม ตอน เหตุใดจึงเกิดอาเซียน

11

มองโลกแบบวิกรม ตอนที่ 1 02/07/55 ตอน เหตุใดจึงเกิดอาเซียน มองโลกแบบวิกรม คือรายการที่จะทำให้ผู้ชมเข้าใจถึงความสำค­ัญของ คำว่า “ประชาคมอาเซียน” ผ่านประสบการณ์และมุมมองของ วิกรม กรมดิษฐ์ กูรูเศรษฐกิจและการลงทุน ผู้มีวิสัยทัศน์และแนวคิดที่ก้าว Read More »