Addmisions Researchs Acardemic Services PSU TH EN

คณะสถาปัตย์ฯ ม.อ.ตรัง จัดพิธีศิลป์จุ่มไหว้ครูช่าง ประจำปี 2560

009

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่  19 ตุลาคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานในพิธีศิลป์จุ่ม ไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2560 จัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  โดยมี อาจารย์พงศ์ ศิริปะชะนะ อดีตประธานกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กว่า 300 คน ร่วมในพิธี

อาจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เผยถึงวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีศิลป์จุ่มไหว้ครูช่าง ประจำปี 2560 ว่าเพื่อเป็นการรับนักศึกษารุ่นที่ 6 ของคณะสถาปัตย์ฯ ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยในปีนี้ได้มีนักศึกษาคณะสถาปัตย์ฯ ที่ลงทะเบียนแรกเข้าทั้งสิ้นจำนวน  49 คน และถือเป็นประเพณีปฏิบัติสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่จะต้องเข้าร่วมในพิธีไหว้ครูช่างศิลป์ ซึ่งเป็นพิธีไหว้ครูของคณะสถาปัตย์โดยเฉพาะ  เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงมุทิตาจิตต่อคณาจารย์ ทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์พิเศษ วิทยากร และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

พิธีศิลป์จุ่มไหว้ครูช่าง ถือเป็นประเพณีที่สำคัญ เป็นสัญลักษณ์ของการแสดงความเคารพ การระลึกถึงพระคุณของคณาจารย์และสถาปนิกอาวุโส และการปวารณาตัวเข้าเป็นสถาปนิกที่ดีในอนาคต แสดงถึงความสามัคคีกลมเกลียวร่วมแรงร่วมใจในการสร้างสรรค์สังคมวงการสถาปัตย์ที่ดีต่อไป โดยในกิจกรรมทางผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นคณาจารย์ทางด้านสถาปัตยกรรมได้จับมือศิษย์ที่เข้าร่วมในพิธี สอนให้มีการเขียนหรือวาดภาพลงในสมุด เพื่อให้ศิษย์ได้รำลึกถึงวันแรกของชีวิตที่เริ่มต้นเข้าสู่การเป็นสถาปนิก โดยพิธีนี้ถือเป็นพิธีที่สำคัญต่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่จะได้เรียนรู้และดำเนินรอยตามที่ครูอาจารย์ได้ฝึกฝนไว้.

010
008
001
002
003
004
005
006
007
Copyright © 2012 Prince of Songkla University, Trang Campus.     Visitors :
10870497
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
381
7294
58224
10746291
145853
600380
10870497