Addmisions Researchs Acardemic Services PSU TH EN

สาขาบัญชี คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง เข้าดูงาน “สวนผักสวัสดี” ผักไร้ดินฟาร์มใหญ่ที่สุดในภาคใต้

001

         เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์ณัฐวดี พรศิริอนันต์  อาจารย์พิเศษสาขาวิชาการบัญชี พร้อมด้วยอาจารย์สาขาวิชาการบัญชีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  นำนักศึกษาในรายวิชา 948-462 Entrepreneurship and New Venture Creation กว่า 50 คน เข้าศึกษาดูงานที่สวนผักสวัสดี ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 5 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นสวนผักไฮโดรโปนิกส์ ปลูกผักไร้ดินฟาร์มใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ใช้งบประมาณลงทุนกว่า 20 ล้านบาท โดยได้รับเกียรติจากคุณไกรภูมิ โตทับเที่ยง เจ้าของสวนผักสวัสดี เป็นผู้บรรยายพร้อมแนะนำแนวทางการประกอบการ โดยบรรยากาศในการศึกษาดูงานเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

          ทั้งนี้ในการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของธุรกิจ ในด้านต่างๆ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งธุรกิจ ขยายการผลิต จนประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักในปัจจุบัน ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้จากการประกอบธุรกิจ ผ่านการศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริง อันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ต่อไป

002
005
008
009
Copyright © 2012 Prince of Songkla University, Trang Campus.     Visitors :
10870581
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
465
7294
58308
10746291
145937
600380
10870581