Addmisions Researchs Acardemic Services PSU TH EN

นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการผลิตแพทย์แนวปฏิรูป

001

          วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2560) เวลา 13.00 น. ที่ ห้องประชุม โรงพยาบาลห้วยยอด ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการผลิตแพทย์แนวปฏิรูป โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล ตัวแทนจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้ง แพทย์ พยาบาล ในจังหวัดตรังและจังหวัดสตูล ร่วมประชุมและรับฟังติดตามการดำเนินการในโครงการการผลิตแพทย์แนวปฏิรูปที่จังหวัดตรัง ในครั้งนี้ด้วย

          โครงการพัฒนาการศึกษาแพทย์แนวปฏิรูป เป็นการปฏิรูประบบการศึกษาแพทย์แบบใหม่เพื่อผลิตแพทย์เข้าสู่ระบบสาธารณสุข โดยใช้โรงพยาบาลชุนชนในจังหวัดตรัง และพื้นที่ฝั่งอันดามันเป็นศูนย์การจัดการเรียนการสอน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการผลิตแพทย์แนวใหม่ เพื่อเป็นต้นแบบการปฏิรูประบบการบริการสุขภาพสู่ชุนชน เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนเป็นศูนย์ปฏิบัติงานจริง โดยจะได้ริเริ่มโครงการนี้ ในโรงพยาบาลห้วยยอด เป็นแห่งแรกของจังหวัดตรัง.

002
003
004
Copyright © 2012 Prince of Songkla University, Trang Campus.     Visitors :
10870520
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
404
7294
58247
10746291
145876
600380
10870520