Addmisions Researchs Acardemic Services PSU TH EN

ม.อ.ตรัง ร่วมกับ สมาคมโนรา - หนังตะลุง จ.ตรัง วางแนวทางจัดกิจกรรมฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดตรัง

009

          วันนี้  (6 ธันวาคม 2560)เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2201 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.สมโภชน์ เกตุแก้ว ประธานโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมการแสดงและการจัดการ  และอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยกับ นายวสันต์ สืบสังข์นายกสมาคมโนราจังหวัดตรัง และคณะ ที่เข้าหารือถึงแนวทางในการจัดโครงการไหว้ครูโนรา (โนราโรงครู) สัมนาทางวิชาการเกี่ยวกับโนราและมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดตรัง เพื่อร่วมกันฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านมโนราห์หนังตะลุง ในจังหวัดตรัง และสร้างกลุ่มเครือข่ายกิจกรรมบริการวิชาการ ทางด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดตรัง ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง.

010
002
003
007
008
Copyright © 2012 Prince of Songkla University, Trang Campus.     Visitors :
10870551
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
435
7294
58278
10746291
145907
600380
10870551