Addmisions Researchs Acardemic Services PSU TH EN

ม.อ.ตรัง จับมือ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน “PSU Trang Job Fair ครั้งที่ 3”

001

          วันนี้ (31 มกราคม 2561) เวลา 09.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดงาน วันนัดพบแรงงาน PSU Trang Job Fair ครั้งที่ 3 เป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง โดยมี คุณพิชามญชุ์ พัฒนกิจ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ผู้ประกอบการ และผู้สนใจเข้าร่วมสมัครงาน รวมทั้งนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

           กิจกรรม วันนัดพบแรงงาน PSU Trang Job Fair ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจหางาน หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เพิ่มโอกาสให้สามารถเข้ามาสมัครงานและได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากนายจ้างหรือสถานประกอบการที่มาร่วมสัมภาษณ์งาน รวม 23 ราย ได้โดยตรง รวมตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวน 606 ตำแหน่ง  2,903 อัตรา  และยังเปิดโอกาสให้สามารถเลือกตำแหน่งงานได้กว้างขวางขึ้น สะดวกและประหยัดเวลาให้กับผู้ที่ต้องการสมัครงาน ลดปัญหาการว่างงานและการขาดแคลนแรงงาน ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ จัดนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้บริการคำปรึกษา ตอบข้อสงสัย และให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรี โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นเพียงวันเดียวเท่านั้นตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.00 น. 

004
005
006
007
Copyright © 2012 Prince of Songkla University, Trang Campus.     Visitors :
10870485
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
369
7294
58212
10746291
145841
600380
10870485