Addmisions Researchs Acardemic Services PSU TH EN

นศ.สาขาประกันภัยฯ ม.อ.ตรัง รับมอบทุนการศึกษา จาก บริษัท MSIG จำนวน 100,000 บาท

003

          เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 8 มีนาคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานในโครงการปัจฉิมนิเทศสาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเกิดความศรัทธาและมีความมั่นใจในหลักสูตรสาขาวิชาที่ตนเองเรียน และเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษา  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมเกียรติ สกุลสุรเอกพงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและคุณภาพบริการ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ  การเลือกเส้นทางอาชีพในบริษัทประกันวินาศภัยแก่นักศึกษา

           นอกจากนั้น ดร.สมเกียรติ ได้มอบทุนการศึกษา จากบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ทุน ทุนละ 50,000 บาท ให้กับ นางสาวเกศราภรณ์ สีแค และนางสาวนันทิดา ขำตรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยมี อาจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมรับฟังการบรรยายและแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วย.

001
002
004
005
006

 

Copyright © 2012 Prince of Songkla University, Trang Campus.     Visitors :
10908837
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1843
12552
38721
10812273
184193
600380
10908837