Addmisions Researchs Acardemic Services PSU TH EN

ม.อ.ตรัง เข้าพบปะผู้บริหาร 3 โรงเรียน ตามโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง

17098325 1566084500072827 8596680378470334193 n

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ผศ.ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ อาจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตัวแทนอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมเดินทางไปพบผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียนต่าง ๆ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านนานอน โรงเรียนบ้านคลองเต็ง และโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง หรือ มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง เพื่อสอบถามข้อมูลและความต้องการให้จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียนในระดับมัธยมต้นในแต่ละโรงเรียน

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เกิดจากนโยบายของรัฐบาลในชุดปัจจุบันที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศชาติให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยเฉพาะด้านการอุดมศึกษา โดยหนึ่งในนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เน้นความสำคัญของการส่งเสริมบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ทั่วประเทศทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น  โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค 9 เครือข่าย ซึ่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นแม่ข่ายในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง

ในส่วนของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยสถาบันอุมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยในปีงบประมาณ 2560 โดยได้วางแผนเข้าไปดำเนินการจัดกิจกรรมให้แก่โรงเรียนในจังหวัดตรัง จำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านนานอน โรงเรียนบ้านคลองเต็ง โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ และโรงเรียนบ้านควนปริง โดยในวันดังกล่าวได้เข้าเยี่ยมชมเพียง 3 โรงเรียน ส่วนโรงเรียนบ้านควนปริง จะดำเนินการเข้าเยี่ยมในโอกาสต่อไป.

17122229 1383781168352564 1966262670 o
17148917 1383781211685893 1733338556 o
17148967 899148746893368 1079558824 o

Copyright © 2012 Prince of Songkla University, Trang Campus.     Visitors :
10905982
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11540
13637
35866
10812273
181338
600380
10905982