Addmisions Researchs Acardemic Services PSU TH EN

ม.อ.ตรัง จัดโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะฯ หวังลดปริมาณขยะ 30 เปอร์เซ็นต์ ใน 1 ปี

007

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 มีนาคม 2560 ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผศ.ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการส่งเสริมการคัดแยกขยะในมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว จัดเก็บและกำจัดขยะภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมี ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นผู้กล่าวคำรายงาน ตัวแทนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เข้าร่วมกิจกรรม

โครงการการส่งเสริมการคัดแยกขยะในมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว จัดเก็บและกำจัดขยะภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดำเนินการตามนโยบายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่กำหนดรูปแบบให้ใช้ร่วมกันทั้ง 5 วิทยาเขต เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรและนักศึกษา ได้ตระหนักเห็นความสำคัญถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะ โดยได้จัดทำโครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลที่เน้นรณรงค์ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแยกขยะอย่างถูกวิธี รวมถึงการนำขยะที่สามารถรีไซเคิลไปแลกเป็นสิ่งของมีค่าได้  รวมทั้งพัฒนาระบบส่งต่อขยะที่คัดแยกเพื่อการจัดการที่เหมาะสม โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายในการลดขยะภายในวิทยาเขตตรัง ให้ได้อย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นค์ของขยะโดยรวมภายในระยะเวลา 1 ปี.

001
002
003
004
005
006

 

Copyright © 2012 Prince of Songkla University, Trang Campus.     Visitors :
10905984
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11542
13637
35868
10812273
181340
600380
10905984