Addmisions Researchs Acardemic Services PSU TH EN

ชมรมรากแก้ว ม.อ.ตรัง จัดโครงการปั่นเรียนรู้ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 500 คัน 500 คน

010

           เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 6 เมษายน 2560 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปั่นเรียนรู้ชุมชนควนปริง 500 คัน 500 คน จัดโดย ชมรมรากแก้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมี ผศ.ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย นายทักษิณ รักจริง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง และ นายแพทย์ประพนธ์ โชติกมาศ ประธานชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดตรัง ร่วมให้การต้อนรับ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริงผู้นำชุมชนตำบลควนปริงทุกหมู่บ้าน ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดตรัง ชมรมจักรยาน จังหวัดตรัง และบุคคลทั่วไปผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 800 คน รวมระยะทางในการปั่นจักรยานรอบตำบลควนปริงประมาณ 7 กิโลเมตร

           โครงการปั่นเรียนรู้ชุมชนควนปริง 500 คัน 500 คน จัดขึ้นเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้ทำความรู้จักกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผ่านแผนที่เดินดิน และได้เอ็กซเรย์พื้นที่ผ่านแบบสอบถาม เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลเชิงลึก และได้ใกล้ชิดกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัยฯ มากขึ้น อีกทั้งข้อมูลที่ได้รับยังเป็นประโยชน์ในด้านการพัฒนาเครือข่ายความเข้มแข็งด้านบริการในเขตพื้นที่ชุมชน เนื่องจากได้ทำการสำรวจชุมชนอย่างละเอียดในด้าน สังคม เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม  และวัฒนธรรม มีเป้าหมายหลัก คือ การได้องค์ความรู้เกี่ยวกับชุมชนในทุกแง่มุม  ซึ่งถือเป็นวิธีที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ  และส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างแท้จริง.

001
002
003
004
005
006
007
008
009
011
012
013

 

Copyright © 2012 Prince of Songkla University, Trang Campus.     Visitors :
10906062
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11620
13637
35946
10812273
181418
600380
10906062