Addmisions Researchs Acardemic Services PSU TH EN

ม.อ.ตรัง เป็นเจ้าภาพจัด แข่งขันกีฬาประเพณี 7 สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดตรัง ครั้งที่ 11

009

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 22 เมษายน 2560 ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังอาจารย์พฤฒ ยวนแหล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี 7 สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดตรัง โดยมี ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม วิทยาเขตตรัง เป็นผู้กล่าวคำรายงาน มีตัวแทนจากเครือข่าย 7 สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดตรัง นักศึกษา เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

ดร.สิปปกานต์ กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาประเพณี 7 สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดตรัง ได้จัดติดต่อกันมาเป็น ครั้งที่ 11  โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว  ประกอบกับปีนี้เป็นปีครบรอบการสถาปนา 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประจวบเหมาะกับวาระแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีของนักศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาทั้ง 7 สถาบัน อันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรังและสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง  รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดตรังให้เป็นที่รู้จัก และเป็นประสบการณ์ในการแข่งขันครั้งต่อไป โดยในพิธีเปิดวันนี้ ได้มีการจัดแข่งขันกีฬานัดพิเศษ ระหว่าง ทีมผู้บริหาร 7 สถาบัน ปะทะ ทีมคณะผู้บริหาร อปท.ตรัง

ทั้งนี้การแข่งขันกีฬาประเพณี 7 สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดตรัง ครั้งที่ 11 ได้กำหนดการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมีกีฬาบังคับทั้งหมด 4 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กีฬาฟุตบอล กีฬาบาสเกตบอล กีฬาวอลเลย์บอล กีฬากรีฑา กีฬาเลือกสากล 5 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กีฬาฟุตซอล กีฬาเซปักตะกร้อกีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาเปตอง ส่วน กีฬาสาธิต 1 ชนิดกีฬา ได้แก่ หมากกระดาน หรือหมากล้อม และกีฬาพื้นบ้าน ได้จัดแข่งขัน วิ่งผลัดกระสอบ และวิ่งสามขา 100 เมตร.

008
010
011
001
002
003
006
007

 

Copyright © 2012 Prince of Songkla University, Trang Campus.     Visitors :
10623144
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1244
13604
14848
10531932
498880
180916
10623144