Addmisions Researchs Acardemic Services PSU TH EN

ม.อ.ตรัง ส่งต่อธงเจ้าภาพ จัดแข่งขันกีฬาประเพณี 7 สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดตรัง ครั้งที่ 12 ให้ มทร. ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

DSC 7731

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี 7 สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดตรัง ครั้งที่ 11 โดย มีคณะผู้บริหารทั้ง 7 สถาบัน รวมทั้ง นักกีฬาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมในพิธีดังกล่าวกว่า 200 คน โดยในพิธีดังกล่าว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้ส่งมอบธงการแข่งขันกีฬาประเพณี 7 สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดตรัง ครั้งที่ 12 ให้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันต่อไป

สรุปผลการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิด ผลปรากฏว่า การแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง รองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยสวนสุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง  ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล ทีมชาย ชนะเลิศได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองชนะเลิศอันดับ 1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง รองชนะเลิศอันดับ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล ทีมหญิง ชนะเลิศ ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง รองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผลการแข่งขันบาสเกตบอล ทีมชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองชนะเลิศอันดับ 1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดตรัง ผลการแข่งขัน บาสเกตบอล ทีมหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง รองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ผลการแข่งขันฟุตซอล รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผลการแข่งขันเซปักตะกร้อ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง รองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผลการแข่งขันเปตอง ชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง  รองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  ผลการแข่งขันเปตอง หญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง รองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ผลการแข่งขันเ ทเบิลเทนนิส ชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดตรัง ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส หญิง รางวัลชนะเลิศได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง ผลการแข่งขันกรีฑา ประเภทชาย ชนะเลิศ ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง รองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ผลการแข่งขันกรีฑา ประเภทหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง รองชนะเลศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง  ผลการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประเภทชาย ขนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองชนะเลิศอันดับ 1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง รองชนะเลิศอันดับ 2 วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ผลการปข่งขันกีฬาพื้นบ้านประเภทหญิง ชนะเลิศได้แก่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง รองชนะเลิศอันดับ 1 วิทยาลัยสาธารณสุขสรินธร จังหวัดตรัง รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง ได้คว้ารางวัลถ้วยรวมทุกชนิดกีฬาไปครองอย่างสมภาคภูมิ.

DSC 7723
DSC 7721
DSC 7718
DSC 7475
DSC 7460
DSC 7366
DSC 7365
DSC 7362
DSC 7319
Copyright © 2012 Prince of Songkla University, Trang Campus.     Visitors :
10908815
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1821
12552
38699
10812273
184171
600380
10908815