Addmisions Researchs Acardemic Services PSU TH EN

นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการผลิตแพทย์แนวปฏิรูป

18767012 1501652046521520 906817574 o

          เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องราชพฤกษ์ โรงพยาบาลศูนย์ตรัง จ.ตรัง ศาสตราจารย์ นพ.จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการผลิตแพทย์แนวปฏิรูปโดยมี นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ตรัง ตัวแทนแพทย์ พยาบาล และนักวิชาการสาธารณสุขจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดตรัง ร่วมประชุมและรับฟังติดตามการดำเนินการในโครงการการผลิตแพทย์แนวปฏิรูปที่จังหวัดตรัง

          โครงการพัฒนาการศึกษาแพทย์แนวปฏิรูป เป็นการปฏิรูประบบการศึกษาแพทย์แบบใหม่เพื่อผลิตแพทย์เข้าสู่ระบบสาธารณสุข โดยใช้โรงพยาบาลชุนชนในจังหวัดตรัง และพื้นที่ฝั่งอันดามันเป็นศูนย์การจัดการเรียนการสอน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการผลิตแพทย์แนวใหม่ เพื่อเป็นต้นแบบการปฏิรูประบบการบริการสุขภาพสู่ชุนชน เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนเป็นศูนย์ปฏิบัติงานจริง โดยจะได้ริเริ่มโครงการนี้ ในโรงพยาบาลห้วยยอด เป็นแห่งแรกของจังหวัดตรัง.

18766919 1501652029854855 1936155091 o
18789277 1501652063188185 774034847 o
18817705 1501654109854647 853587176 o
Copyright © 2012 Prince of Songkla University, Trang Campus.     Visitors :
10908803
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1809
12552
38687
10812273
184159
600380
10908803