Addmisions Researchs Acardemic Services PSU TH EN

ม.อ. ตรัง จัดกิจกรรม “มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง” ดูแลน้อง จาก 4 โรงเรียนขยายโอกาส ใน จ.ตรัง

005

          เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผศ.ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เผยถึงการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง หรือ มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง โดยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้เป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนในจังหวัดตรัง จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านนานอน โรงเรียนบ้านคลองเต็ง โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ และโรงเรียนบ้านควนปริง โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมขั้นภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  ในวันที่ 3 และวันที่ 10 มิถุนายน นี้ โดยในวันนี้ ได้มีอาจารย์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรมการแสดงและการจัดการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาภาษา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมจัดกิจกรรมให้กับน้องๆ รวม 250 คน

           ผศ.ดร.ณัฐวิทย์ กล่าวว่า วิทยาลัยนวัตกรรมการแสดงและการจัดการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ สาขาวิชาภาษา ได้แบ่งกันรับผิดชอบกิจกรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมในกิจกรรมมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง โดยทางวิทยาลัยนวัตกรรมฯ ได้มีการฝึกการเรียนการสอนในด้านวิชานาฏศิลป์ไทย รำกลองยาว  ส่วนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ก็ได้ฝึกให้น้องๆ นักเรียน ได้ฝึกวาดภาพระบายสี สร้างสรรค์ผลงานเป็นของตนเอง จากแกนกระดาษชำระ ส่วนสาขาวิชาภาษา ก็ได้สอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

         ผศ.ดร.ณัฐวิทย์ เผยว่า โครงการดังกล่าวนี้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยสถาบันอุมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยในปีงบประมาณ 2560 วิทยาเขตตรัง ได้จัดกิจกรรมให้แก่โรงเรียนในจังหวัดตรัง จำนวน 4 โรงเรียน ดังกล่าวข้างต้น โดยในเดือนนี้ ได้กำหนดจัดขึ้น 2 รอบ คือวันเสาร์ที่ 3 และวันเสาร์ ที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง.  

003
006
001
002
004
Copyright © 2012 Prince of Songkla University, Trang Campus.     Visitors :
10908789
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1795
12552
38673
10812273
184145
600380
10908789