Addmisions Researchs Acardemic Services PSU TH EN

ม.อ.ตรัง จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

 

005

          เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 17 สิงหาคม 2560  ที่ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผศ.ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดี วิทยาเขตตรัง เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาเขตตรัง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และตัวแทนนักศึกษาจากทุกระดับชั้น  เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยในพิธีได้มีการอ่านบทกลอนที่ชนะการประกวดในหัวข้อ “น้อมกราบก้มพนมกร บูชาครู” จากผลงานของ นางสาวพิมลนาฎ  เพ็งสุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการจัดการ การมอบพานไหว้ครูให้แก่ตัวแทนครู  โดยเริ่มจากสภานักศึกษา องค์การบริหารองค์การนักศึกษา นักศึกษารุ่นปัจฉิมศิษย์ ตติยศิษย์ ทุติยศิษย์ ปฐมศิษย์ การมอบดอกไม้ให้ครูจากตัวแทนนักศึกษามุสลิมและคริสต์ เพื่อแสดงมุทิตาจิต

          ผศ.ดร.ณัฐวิทย์ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยตอนหนึ่งระบุว่า ขอให้นักศึกษาทุกคน นำแนวทางปฏิบัติ 4 ประการ ตามที่ ท่านชวน หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มอบไว้ เมื่อครั้งที่จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ซึ่งหลัก 4 ประการนั้น ประกอบด้วย มุ่งมั่น เรียนรู้ ฝึกฝน และต่อเนื่อง หากนักศึกษาสามารถปฏิบัติได้ตามหลัก 4 ประการนี้ ก็จะประสบกับความสำเร็จในทุกด้าน และขอให้นักศึกษาทุกคนมีความตั้งใจในการเรียน และการใช้ชีวิตตลอดระยะเวลาที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้

          นอกจากนั้น ในพิธียังมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.75 ขึ้นไป  จำนวน 66 คน และการประกวดพานไหว้ครู ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทสวยงาม และประเภทสร้างสรรค์ โดยให้คณาจารย์ที่เข้าร่วมพิธีเป็นผู้ร่วมตัดสิน.

 001
 003
 006
007 
008 
009 
010 
 011
012 
013 
014 
 015
 016
Copyright © 2012 Prince of Songkla University, Trang Campus.     Visitors :
10906039
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11597
13637
35923
10812273
181395
600380
10906039