Addmisions Researchs Acardemic Services PSU TH EN

ม.อ.ตรัง จัดเสวนา โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มอันดามัน

 

 009

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 6 กันยายน 2560 ที่โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นองค์ปาฐกถาในการเสวนา โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มอันดามัน ในหัวข้อ “มนต์เสน่ห์แห่งตรัง เขา ป่า นา เล หลาด” จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และยังได้รับเกียรติจาก นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายภูวดิท ปรีชานนท์ เลขาธิการหอการค้าภาคใต้ นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต นางสาวกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง และ นางบุษกร วงศ์พัวพันธ์ หรือ คุณหน่อย ดารานักแสดงและผู้จัดละครชื่อดัง ร่วมวงเสวนาในครั้งนี้ด้วย

          นายศิริพัฒ  ได้กล่าวในตอนหนึ่งว่า โครงการเสวนาในครั้งนี้ เป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดตรังเป็นอย่างยิ่ง ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดตรัง ที่เกิดจากการนำศักยภาพของชุมชนมาใช้ประโยขน์อย่างแท้จริง ซึ่งผลจากการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดตรังจะก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืนแก่ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป อยากให้ทุกภาคส่วนได้ช่วยกันผลักดัน ดึงเอาศักยภาพของแต่ละตำบลท้องที่ ที่มีอยู่ นำออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยกันทำให้จังหวัดตรังมีจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวตรังเยอะขึ้น เพราะแต่ละท้องที่มีจุดขายจุดเด่นในด้านของวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละที่อยู่แล้ว หากนำเอามาใช้อย่างเชื่อมโยงกัน ก็จะเกิดผลต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

          ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ กล่าวว่า โครงการเสวนาพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มอันดามันจัดขึ้นเพื่อต้องการนำเสนอเรื่องราวการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ในธีม “มนต์เสน่ห์แห่งตรัง เขา ป่า นา เล หลาด” โดยข้อมูลที่นำมาจัดแสดง ได้มาจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากทั้ง 10 อำเภอ ในจังหวัดตรัง นำมารวบรวม สังเคราะห์ และพัฒนาองค์ความรู้ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเสวนาได้รับฟังข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจากผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากร เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง โดยข้อมูลที่ได้จากการเสวนาในครั้งนี้ คณะทำงานจะนำไปใช้ในจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดตรังต่อไป  

 008
 001
002 
 003
 004
 005
006 
 007
010 
011
Copyright © 2012 Prince of Songkla University, Trang Campus.     Visitors :
10908831
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1837
12552
38715
10812273
184187
600380
10908831