Addmisions Researchs Acardemic Services PSU TH EN

ม.อ.ตรัง จัดพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา 2560

 

004

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผศ.ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดี วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา จากโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นักเรียนและคณาจารย์จากเครือข่ายนาฏศิลป์ไทย กว่า 500 คน ร่วมในพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ครูไพฑูรย์ เข้มแข็ง ครูผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย กรมศิลปากร เป็นประธานประกอบพิธีไหว้ครูและครอบ

           ดร.สมโภชน์ เกตุแก้ว ประธานคณะกรรมการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กล่าวว่า การไหว้ครูเป็นประเพณีธรรมเนียมปฏิบัติของคนไทย เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกถึงผู้มีพระคุณที่ทำให้เราสามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทางวิทยาลัยนวัตกรรมการแสดงและการจัดการ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมไหว้ครูนาฏศิลป์ไทยขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสในการครอบครูและร่วมพิธีรับมอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในพิธีไหว้ครู จึงได้จัดพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทยขึ้น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาและผู้ร่วมงานทุกคน ให้มีแต่ความสุข ความเจริญ สืบต่อไป

          นาฏศิลป์ ถือเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ในสังคม ที่ได้สร้างสรรค์ สั่งสมกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษมาจนถึงลูกหลาน ปัจจุบัน ครูผู้สร้างสรรค์ได้ดำรงรักษาไว้เพื่อเป็นมรดกอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ นาฏศิลป์เป็นการแสดงที่มีระบบ ระเบียบแบบแผนที่ดีงามสืบต่อกันมา จึงทำให้นาฏศิลป์มีความงดงาม สร้างความสุขให้กับสังคมและชุมชน.

002
003
001
005
006
007
008
009
010
011 
012
013
Copyright © 2012 Prince of Songkla University, Trang Campus.     Visitors :
10905965
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11523
13637
35849
10812273
181321
600380
10905965