Addmisions Researchs Acardemic Services PSU TH EN

ม.อ.ตรัง ร่วมกับชุมชน เปิด “นิทรรศการย่านตาขาว วันวาน” ตามโครงการย่านตาขาวโมเดล 2559-2560

005

          วันนี้ (15 ธันวาคม 2560) ที่หลาดบายใจ สวนสาธารณะหนองชุมแสง เทศบาลตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมในพิธีเปิดงาน “นิทรรศการย่านตาขาว วันวาน” จัดโดยคณะทำงานโครงการย่านตาขาวโมเดล 2559 และ 2560 และชุมชนในเขตเทศบาลตำบลย่านตาขาว มีนายศิริพล พิพัฒน์รัตนเสรี นายอำเภอย่านตาขาว นายวุฒิชัย สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว ประธานชุมชน และตัวแทนแต่ละชุมชนเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

          อาจารย์ชาวดี ง่วนสน อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ในฐานะหัวหน้าโครงการย่านตาขาวโมเดล กล่าวว่า นิทรรศการย่านตาขาว วันวาน  ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการรายงานผลการทำงานในโครงการย่านตาขาวโมเดล ของปี พ.ศ.2559 และเชื่อมโยงผลการดำเนินงานต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรมมาถึงในปี 2560 โดยเป็นความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน คือ เทศบาลตำบลย่านตาขาว ชุมชนในเขตเทศบาลย่านตาขาว และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยภายในงานได้จัดให้มีนิทรรศการโครงการย่านตาขาวโมเดล โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นิทรรศการภาพถ่ายเก่าของชุมชนคนอำเภอย่านตาขาว จัดโดยเทศบาลตำบลย่านตาขาว และมีจุดเยี่ยมชมและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม อาหารพื้นบ้าน ของชุมชนย่านตาขาว

          อาจารย์ชาวดี ยังกล่าวต่อว่า ความสำเร็จในการร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจกันของคณะทำงานตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ประธานในพิธีเปิดครั้งนี้จึงประกอบด้วยตัวแทนจาก 3 หน่วยงานที่กล่าวมาข้างต้น โดยจุดประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อสืบค้นข้อมูลสำคัญของชุมชน อันจะเป็นรากฐานสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่งจากผลการวิจัยในปีพ.ศ. 2559 ที่คณะทำงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ลงพื้นที่นั้น เป็นบทสรุปได้ว่าพื้นที่อำเภอย่านตาขาวเป็นพื้นที่ที่มีความร่ำรวยด้วยทรัพยาการธรรมชาติ วัฒนธรรม ปราชญ์ชาวบ้านและความหลากหลายทางอาหารและชาติพันธุ์ อันเป็นลักษณะเด่นเฉพาะของพื้นที่ย่านตาขาวเท่านั้น  และในส่วนนี้จึงเป็นข้อมูลที่สำคัญในการขับเคลื่อนย่านตาขาวสู่การวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการปรับปรุงพัฒนาเมือง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของคนย่านตาขาวต่อไป

          นอกจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ ได้เป็นตัวแทนคณะทำงานฯ ส่งมอบผลงานวิจัยที่ดำเนินการสืบค้นโดยคณะทำงานโครงการย่านตาขาวโมเดล ที่ได้ทุ่มเทลงพื้นที่และเก็บข้อมูลร่วมกับนักศึกษา เพื่อให้ชุมชน เทศบาล อำเภอ นำไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวม ทั้ง 6 หัวข้อของปี 2559 จำนวน 6 ชุด โดยส่งมอบให้อำเภอย่านตาขาวจำนวน 2 ชุด มอบให้เทศบาลตำบลย่านตาขาวจำนวน 1 ชุด มอบให้ตัวแทนชุมชนจำนวน 2 ชุด และส่งมอบให้ห้องสมุดอีกจำนวน 1 ชุด และร่วมเดินชมนิทรรศการและกิจกรรมอื่นๆ ภายในงานร่วมกับนายอำเภอย่านตาขาว และนายกเทศมนตรีย่านตาขาว ด้วย.

001
002
003
004
006

 

Copyright © 2012 Prince of Songkla University, Trang Campus.     Visitors :
10870503
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
387
7294
58230
10746291
145859
600380
10870503