Addmisions Researchs Acardemic Services PSU TH EN

คณะผู้บริหาร ม.อ.ตรัง ร่วมให้การต้อนรับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ม.อ. และสื่อมวลชน

001

          วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2561) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  ดร.ทิพวรรณ จันทมณีโขติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ ชูโต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ม.อ. และสื่อมวลชนที่เข้าเยี่ยมชมผลงานของวิทยาเขตตรัง โดยได้นำเอาผลงานในโครงการพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มอันดามัน ในหัวข้อ มนต์เสน่ห์แห่งตรัง เขา ป่า นา เล หลาด และโครงการอื่นๆ โดยฝีมือของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง มาจัดแสดง และได้ลงพื้นที่ ณ บ้านปู่นิล  ชุมชนหัวสะพานเก่า เขตเทศบาลตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง.

002
003
004
005
006
Copyright © 2012 Prince of Songkla University, Trang Campus.     Visitors :
10870499
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
383
7294
58226
10746291
145855
600380
10870499