Addmisions Researchs Acardemic Services PSU TH EN

วิทยาลัยนวัตกรรมการแสดงฯ ม.อ.ตรัง จัดโครงการฟื้นฟูศิลปะการแสดงโนราแก่เยาวชน

005

          เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์ฑิลฎา คงพัฒน์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เผยถึงการจัดโครงการฟื้นฟูการแสดงพื้นบ้านโนรา “มาเมืองตรังไม่หนังก็โนรา” เมื่อวันที่ 10 และ 11 มิถุนายน ที่ผ่านมา  เพื่อเป็นการฟื้นฟูศิลปะการแสดงพื้นบ้านโนรา ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการแสดงพื้นบ้านโนราให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดตรัง โดยได้เชิญ คุณละมัย ศรีรักษา หรือโนราละมัยศิลป์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการรำโนราให้กับเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดตรัง เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 40 คน    

          อาจารย์ฑิลฎา เผยว่า โครงการฟื้นฟูการแสดงพื้นบ้านโนรา มาเมืองตรังไม่หนังก็โนรา จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม และปลูกฝังให้เยาวชนในจังหวัดตรัง ได้เกิดความรัก หวงแหน และเห็นคุณค่าของการแสดงโนราอันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ โดยที่วิทยาลัยนวัตกรรมการแสดงและการจัดการได้ทำหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแสดงโนรา จึงดำเนินการจัดโครงการนี้ขึ้น และหวังว่าเด็กและเยาวชนที่ได้เข้าร่วม จะได้เป็นผู้สืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้านโนราให้อยู่คู่กับชุมชนต่อไป.

006
001
002
003
Copyright © 2012 Prince of Songkla University, Trang Campus.     Visitors :
10906041
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11599
13637
35925
10812273
181397
600380
10906041