Addmisions Researchs Acardemic Services PSU TH EN

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.อ.ตรัง จัดโครงการ ยุวชนคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560

    

001

          เมื่อเร็วๆ นี้ อาจารย์ ดร.ธวัชชัย สุวรรณพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.จุไรรัตน์ พุทธรักษ์ อาจารย์กิตติศักดิ์ แก้วนิลประเสริฐ อาจารย์ศุภโชค สุขเกษม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  ดำเนินการจัดโครงการยุวชนคอมพิวเตอร์ 2560 (Cyber Teen)ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในหัวข้อ การใช้ App Inventor ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาและโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 80 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สูงขึ้นไป  

           อาจารย์ ดร.ธวัชชัย กล่าวว่า โครงการยุวชนคอมพิวเตอร์ 2560 ในหัวข้อ การใช้โปรแกรม App Inventor เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนในการสร้างโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และเพื่อพัฒนาโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยได้รับการต้อนรับและความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ซึ่งมีอาจารย์กิติมา เพชรทรัพย์ อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี รวมทั้งบุคลากรของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ในการอนุเคราะห์สถานที่การประชาสัมพันธ์โครงการแก่ อาจารย์และนักเรียนของโรงเรียนเครือข่ายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ตลอดจนการช่วยเหลือต่าง ๆ ระหว่างการอบรม.

002
003
004
005
006
007
008
009
Copyright © 2012 Prince of Songkla University, Trang Campus.     Visitors :
10908802
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1808
12552
38686
10812273
184158
600380
10908802