Addmisions Researchs Acardemic Services PSU TH EN

สถาปัตย์ ม.อ.ตรัง ร่วมพูดคุยตัวแทนชุมชน วางแนวทาง “ย่านตาขาวโมเดล”

 

003

          เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ที่เทศบาลตำบลย่านตาขาว อาจารย์ชาวดี ง่วนสน อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ในฐานะหัวหน้าโครงการย่านตาขาวโมเดล ปี 2559-2560 พร้อมด้วย อาจารย์โอปอร์ ชัยสง่าพงษ์ คุณวรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์ บรรณาธิการนิตยสาร HI-CLASS ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านสถาปัตยกรรม นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมประชุมและพูดคุย กับนายวุฒิชัย สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลย่านตาขาว และกรรมการในแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลตำบลย่านตาขาว ถึงแนวทางการจัดการเมืองย่านตาขาวอย่างยั่งยื่นสู่เมืองสีเขียว ตามโครงการย่านตาขาวโมเดล 2559-2560 โดยมี นายศิริพล พิพัฒน์รัตนเสรี นายอำเภอย่านตาขาว ร่วมพูดคุยในครั้งนี้ด้วย

           อาจารย์ชาวดี เผยว่า  โครงการย่านตาขาวโมเดล เป็นโครงการที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้รับความร่วมมือจาก สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ RDO เทศบาลตำบลย่านตาขาว ผู้นำชาวบ้าน และปราชญ์ท้องถิ่น ลงพื้นที่ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเป็นเมืองย่านตาขาวในทุกมิติ เพื่อการฟื้นฟูและวางแผนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลย่านตาขาวในอนาคต โดยการพูดคุยในครั้งนี้ ทางคณะทำงานฯ อยากให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับโครงการนี้อย่างแท้จริง และอยากให้ทุกส่วนได้มีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน โดยอาศัยการพัฒนาฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ทั้งเชิงนิเวศและวัฒนธรรม โดยได้มีการรวบรวมข้อเสนอแนะ จากกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลฯ เพื่อนำไปต่อยอดในการสร้างสรรค์งานให้ออกมาเป็น “ย่านตาขาวโมเดล” ที่สมบูรณ์แบบที่สุด และในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 คณะทำงานฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะลงพื้นที่เพื่อพบปะกับผู้บริหารเทศบาลฯ และตัวแทนชุมชนอีกครั้ง.  

002
004
005
Copyright © 2012 Prince of Songkla University, Trang Campus.     Visitors :
10870562
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
446
7294
58289
10746291
145918
600380
10870562