ข่าวนี้สำหรับ : นักศึกษา  
 
     
     
  หัวข้อข่าว : ประกาศถึงนักศึกษารหัส 56 และ รหัส 55 เฉพาะสาขาการจัดการและการท่องเที่ยว และสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
     
  ประกาศถึงนักศึกษารหัส 56 และรหัส 55 เฉพาะสาขาการจัดการและการท่องเที่ยว และสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ทุกคน ให้นักศึกษาที่เรียนโปรแกรม Tellmemore ยังไม่ครบ 50 ชั่วโมง ให้เร่งเรียนให้เสร็จสิ้นก่อน 28 กันยายน 57 แล้วทำแบบทดสอบวัดความก้าวหน้า หรือ Progress test นะครับ ใครที่เรียนครบ50 ชั่วโมงแล้ว ให้ทำแบบทดสอบวัดความก้าวหน้า หรือ Progress test

*ปล. เนื่องจากถึงกำหนดเวลาในการทำแบบทดสอบวัดความก้าวหน้า หรือ Progress test ในสัปดาห์นี้ วันที่ 1- 7 กันยายน 57 แต่อาจมีนักศึกษาบางคนยังเรียนไม่ครบจึงขยายเวลาให้จนถึง 28 กันยายน 57 ฉะนั้น ให้นักศึกษารีบเรียนให้เสร็จสิ้นและสอบด้วยตามวันและเวลาที่กำหนดด้วยนะครับ

*ถ้ามีปัญหาการใช้งานหรือติดต่อสอบถาม ได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือโทร 0-7520-1727
 
     
     
  ประกาศโดย sompong.pap    ข่าวแสดงถึงวันที่ 31 กันยายน 2557    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 25523 ครั้ง