ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  
 
     
     
  หัวข้อข่าว : ให้หยุดการเรียนการสอนและการสอบในวันทำบุญเดือนสิบ (20 กันยายน 2560)  
     
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 1 มีนาคม 2556
เรื่อง ให้หยุดการเรียนการสอนและการสอบในวันสำคัญทางศาสนา
เพื่อการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม และสนับสนุนการเข้าร่วม
กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา นั้น

เนื่องจากวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ตรงกับวันทำบุญเดือนสิบ
ของภาคใต้ (วันบุญใหญ่ 15 ค่ำ) ให้หยุดการเรียนการสอน
และการสอบ 1 วัน

หมายเหตุ
**ไม่ใช่เป็นวันหยุดราชการ


** ตามไฟล์ประกาศ เรื่อง ให้หยุดการเรียนการสอนและการสอบในวันสำคัญ
ทางศาสนาที่แนบ **  คลิก รายละเอียดเพิ่มเติมที่แนบ [More Details] ==>
 
     
 รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details] ==> news_id_8007.pdf 
     
  ประกาศโดย weena    ข่าวแสดงถึงวันที่ 30 กันยายน 2560    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 106 ครั้ง