ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  
 
     
     
  หัวข้อข่าว : ประกาศ การรับบัตรประจำตัวนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 60...  
     
      สำหรับนักศึกษาปี 1 ที่ได้เปิดบัญชีทำบัตรเมื่อวันที่
25 กรกฎาคม 2560 แล้วนั้น
   ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ จะมาให้บริการส่งมอบบัตร
ประจำตัวนักศึกษา (PSU ATM ID CARD)
และสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
โดย แบ่งเวลาการรับบัตร เป็น 2 ช่วง (เช้า-บ่าย)
   - ช่วงเช้า  08.30 - 12.00 น.  สาขา PA ICM IRM ACC
   - ช่วงบ่าย 13.00 - 16.30 น.  สาขา PA&M TRM MKT BE ARC
   สถานที่รับบัตร ห้อง L2211

หลักฐานที่ใช้ยื่นแสดงตัวตนเพื่อรับบัตรนักศึกษา
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่สมาร์ทการ์ด
 (บัตรจริงที่ยังไม่หมดอายุ /ไม่ต้องถ่ายเอกสาร)
- นำโทรศัพท์มาด้วย เพื่อลงทะเบียนพร้อมเพย์ (PromptPay)

หมายเหตุ
ขอให้นักศึกษามารับบัตรนักศึกษาด้วยตนเองภายในวัน เวลาและ
สถานที่ที่กำหนด
(เพื่อความสะดวกในการให้บริการ)

# เฉพาะนักศึกษาที่มีความจำเป็นไม่สามารถมารับได้ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560
ให้ไปรับด้วยตนเองที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง ถนนกันตัง
(ใกล้สถานีรถไฟตรัง)  
ภายในไม่เกิน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
 
     
     
  ประกาศโดย weena    ข่าวแสดงถึงวันที่ 30 กันยายน 2560    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 110 ครั้ง