ข่าวนี้สำหรับ : นักศึกษา  
 
     
     
  หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ. และ กรอ. รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  
     
  รายละเอียดดังเอกสารแนบ โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชีท คือ กยศ และ กรองานทุนการศึกษา
โทร 075-201724
 
     
 รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details] ==> news_id_7998.xlsx 
     
  ประกาศโดย darat.p    ข่าวแสดงถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 654 ครั้ง