ข่าวนี้สำหรับ : นักศึกษา  
 
     
     
  หัวข้อข่าว : กำหนดการรับสมัครผู้กู้ยืม กยศ./กรอ. รายเก่าต่อเนื่องมัธยม ชั้นปีที่ 1 และรายใหม่ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2560  
     
  รายละเอียดดังเอกสารแนบ ** โดยอ่านให้ละเอียดทุกบรรทัด**  
     
 รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details] ==> news_id_7899.pdf 
     
  ประกาศโดย darat.p    ข่าวแสดงถึงวันที่ 31 กันยายน 2560    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 3224 ครั้ง