ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  
 
     
     
  หัวข้อข่าว : โปรแกรมช่วยคิดคำนวณเกรดด้วยตนเอง  
     
  โปรแกรมช่วยคิดคำนวณเกรดด้วยตนเอง  
     
 รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details] ==> news_id_7853.xls 
     
  ประกาศโดย suriyan.b    ข่าวแสดงถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 671 ครั้ง