ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  
 
     
     
  หัวข้อข่าว : แจ้งนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รหัส 56 ทุกคน  
     
  เรียนอาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

แจ้งนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รหัส 56 ทุกคน  เข้าเรียนภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม Tellmemore ให้ครบ 50 ชั่วโมง และสอบวัดระดับความก้าวหน้า หรือ Progress test ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาได้สอบ Progress test  แค่ 1 ท่าน จากจำนวน 58 ท่าน ฉะนั้นขอความกรุณานักศึกษา เข้าเรียนและสอบ ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 7 ตุลาคม 2557 นี้ ด้วยครับ

                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ และปฏิบัติ
                              ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
 
     
     
  ประกาศโดย sompong.pap    ข่าวแสดงถึงวันที่ 7 ตุลาคมคม 2557    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 15407 ครั้ง