ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  
 
     
     
  หัวข้อข่าว : ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ปิดบริการช่วงม.อ. วิชาการ  
     
  ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ปิดบริการช่วงม.อ. วิชาการ
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 - วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 และจะเปิดบริการอีกครั้งในวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น.  จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
 
     
     
  ประกาศโดย sompong.pap    ข่าวแสดงถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 9612 ครั้ง