ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  
 
     
     
  หัวข้อข่าว : แจ้งเพื่อทราบ ** สิทธิประกันอุบัติเหตุ ** ปี 2560  
     
   งานสวัสดิการนักศึกษา ได้จัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักศึกษาทุกคน ในปีการศึกษา 2560
หากนักศึกษาประสบอุบัติเหตุให้ดำเนินการดังนี้
1. กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก แจ้งชื่อว่าเป็นนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ทำประกันอุบัติเหตุ กับบริษัทสยามซิตี้ประกันภัย วงเงิน 25,000 บาท/ครั้ง โดยไม่ต้องสำรองการจ่ายเงิน สามารถเข้ารับการรักษาได้ที่
1.  ร.พ.ตรัง  (ช่อง 10-11 )
  -  หากเกิดปัญหาในการใช้สิทธิ์ ติดต่อ คุณ สุรางคนา ชัยยะ  โทร 081-8963860
2. ร.พ.ตรังรวมแพทย์  
   - หากเกิดปัญหาในการใช้สิทธิ์ ติดต่อ คุณ เกษริน สุวรรณรักษา โทร 081-5436734
3. ร.พ.วัฒนแพทย์
   -  หากเกิดปัญหาในการใช้สิทธิ์ ติดต่อ คุณจอห์น 0872706918 , 075216300 ,  075205411

2. กรณีไม่เข้ารับการรักษาตามข้อ 1 ให้สำรองจ่ายเงินไปก่อนแล้วนำเอกสารมายื่นขอเคลมได้ที่ งานสวัสดิการนักศึกษา โดยจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน
3. หลักฐานในการเบิกจ่ายเงิน ประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ) ใบรับรองแพทย์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาสมุดธนาคาร  รายชื่อดังเอกสารแนบ
 
     
 รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details] ==> news_id_7928.pdf 
 ==> news_id_7928_2.pdf 
     
  ประกาศโดย somjit    ข่าวแสดงถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 483 ครั้ง