ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  
 
     
     
  หัวข้อข่าว : ปิดปรับปรุงระบบความปลอดภัยและระบบการเชื่อมต่อระหว่างวิทยาเขต ในวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 17.00 -23.00 น.  
     
   
  เนื่องด้วย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอปิดปรับปรุงระบบความปลอดภัยและระบบการเชื่อมต่อระหว่างวิทยาเขต ในวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 17.00 -23.00 น. ทำให้ ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่ายภายนอก-ภายในวิทยาเขต ไม่สามารถใช้งานได้    
          งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขออภัยในความไม่สะดวก
 
     
     
  ประกาศโดย orawaan    ข่าวแสดงถึงวันที่ 17 กันยายน 2560    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 201 ครั้ง