ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  
 
     
     
  หัวข้อข่าว : งดใช้โรงอาหารชั่วคราว เพื่อปรับปรังซ่อมแซม  
     
  เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยจะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร โดยผู้รับจ้างจะเริ่มเข้ามาดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 10 เมษายน 2560 - 24 กันยายน 2560 (สิ้นสุดสัญญาจ้าง)

ดังนั้น จึงของดใช้โรงอาหาร ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยได้ย้ายสถานที่โรงอาหารไปยัง โรงอาหาร (หลังเก่า) อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษายังคงสามารถใช้บริการโรงอาหาร ได้ตามปกติ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ
 
     
 รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details] ==> news_id_7774.pdf 
     
  ประกาศโดย narumol.s    ข่าวแสดงถึงวันที่ 24 กันยายน 2560    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 160 ครั้ง