ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  
 
     
     
  หัวข้อข่าว : Academic Calendar for Trang Campus 2017  
     
  Academic Calendar for Trang Campus 2017  
     
 รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details] ==> news_id_7850.pdf 
     
  ประกาศโดย weena    ข่าวแสดงถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2561    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 160 ครั้ง