ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  
 
     
     
  หัวข้อข่าว : แจ้งนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ รหัส 56 ทุกคน และ (รหัส 55 เฉพาะ TRM และ BE)  
     
  เรียนอาจารย์และนักศึกษาคณะพาณิชยการและการจัดการ

แจ้งนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ รหัส 56 ทุกคน และ (รหัส 55 เฉพาะ TRM และ BE) ให้นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษ กับโปรแกรม Tellmemore ให้ครบ 50 ชั่วโมง และสอบวัดระดับความก้าวหน้า หรือ Progress test ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาสอบ Progress test แล้วทั้งสิ้น 459 ท่าน จากจำนวน 1,049 ท่าน ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2557

                                            จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการและปฏิบัติ
                                                    ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
 
     
     
  ประกาศโดย sompong.pap    ข่าวแสดงถึงวันที่ 7 ตุลาคมคม 2557    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 15283 ครั้ง