ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  
 
     
     
  หัวข้อข่าว : หลักเกณฑ์และแนวปฎิบัติการบริการสุขภาพวิทยาเขตตรัง  
     
  เรียน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ตามที่งานสวัสดิการนักศึกษาได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฎิบัติการบริการสุขภาพวิทยาเขตตรัง (เฉพาะนักศึกษา) สามารถเข้าไปอ่านละเอียด ตามไฟล์แนบค่ะ
 
     
 รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details] ==> news_id_7320.pdf 
     
  ประกาศโดย somjit    ข่าวแสดงถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 253 ครั้ง