ข่าวนี้สำหรับ : นักศึกษา  
 
     
     
  หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการพิจารณาทุนสมาคมประกันชีวิตไทย  
     
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการพิจารณาทุนจากสมาคมประกันชีวิตไทย ปีการศึกษา 2559 จำนวน 2 คน ดังนี้
1. นางสาวศิริขวัญ จำปา
2. นางสาววรรณรัตน์ เสงี่ยม

** ทั้งนี้ สถานศึกษาจะดำเนินการจัดส่งเอกสารใบสมัครผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 2 คนไปยังสมาคมเพื่อพิจารณาการมอบทุนและรอการตอบกลับจากสมาคมมายังสถานศึกษาอีกครั้ง

งานทุนการศึกษา
โทร 075-201724
 
     
     
  ประกาศโดย darat.p    ข่าวแสดงถึงวันที่ 31 ตุลาคมคม 2560    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 106 ครั้ง