ข่าวนี้สำหรับ : นักศึกษา  
 
     
     
  หัวข้อข่าว : เปิดทดสอบความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ Computer Literacy 1/2560  
     
  เปิดทดสอบความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ Computer Literacy ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2560

รอบที่ 1
-   รายวิช่า  MS word, MS Power Point, MS Excel
-   เปิดรับสมัครและชำระเงินตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 สิงหาคม -1 กันยายน 2559
-   จัดสอบในวันที่  7 และ 11 กันยายน 2559   เริ่ม เวลา 17.00 น.
รอบที่ 2
-   รายวิช่า  MS word, MS Power Point, MS Excel
-   เปิดรับสมัครและชำระเงินตั้งแต่วันนี้ ถึง 12 -15 กันยายน 2559
-   จัดสอบในวันที่ 21-25 กันยายน 2559   เริ่ม เวลา 17.00 น.

และรอบอื่นอ่านรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โดยนักศึกษาต้องปฎิบัติตามขั้นตอนการรับสมัครและเข้าสอบ ดังนี้
-   สมัครสอบได้ที่ http://comtest.trang.psu.ac.th  
-   กรณีไม่มียอดเงินต้องชำระ(ครั้งแรก) ให้พิมพ์ใบยืนยันและนำมาในวันเข้าสอบ
-   กรณีที่ต้องชำระเงิน ให้พิมพ์ใบยืนยัน>>นำไปชำระที่งานการเงิน>>ส่งใบยืนยันที่ งานIT ชั้น3 คะ
-   มาก่อนเวลาสอบ 15 นาที เพื่อเตรียมความพร้อม
-   ระเบียบการเข้าสอบ ข้อห้ามทุกอย่างเป็นไปตาม ประกาศหลักปฎิบัติในการเข้าสอบฯ ทุกประการ
 
     
 รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details] ==> news_id_7982.pdf 
     
  ประกาศโดย waruntorn.p    ข่าวแสดงถึงวันที่ 16 กันยายน 2560    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 416 ครั้ง