ข่าวนี้สำหรับ : นักศึกษา  
 
     
     
  หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนอายิโนะโมะโต๊ะ  
     
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
ให้มาติดต่อที่งานกิจการด่วน ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 15. ม.ค. 57  ไม่เกินเวลา 12.00 น.
ตามรายชื่อต่อไปนี้
1.นางสาวพนิตนาฏ   คุณโอษฐ   5550116030
2.นางสาวสไบทิพย์   แก้วสุวรรณ 5650111110
3.นางสาวสุรัยญา   แวหะยี         5650113126
4.นางสาวอารีนา   เบ็ญลาเต็ฟ     5650113119
 
     
     
  ประกาศโดย sakda    ข่าวแสดงถึงวันที่ 19 มกราคม 2557    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 188 ครั้ง