ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  
 
     
     
  หัวข้อข่าว : สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 ตรวจสอบรายชื่อ"สิทธิบัตรทอง"  
     
     ขอให้ตรวจสอบรายชื่อ เพื่อยื่นยันการย้ายสถานพยาบาลอีกครั้ง โดยนักศึกษาที่มีโรคประจำตัวและต้องรับยาต่อเนื่องที่โรงพยาบาล สามารถนำประวัติการรับยาเดิมจากโรงพยาบาลที่รักษามาขอรับยาต่อเนื่องโรงพยาบาลตรังต่อได้ หรือขอให้แจ้งที่งานสวัสดิการนักศึกษา เพื่อยกเลิกการย้ายสถานพยาบาลก่อนวันที่ 7/8/60
  โรงพยาบาลจะดำเนินการย้ายสถานพยาบาลเป็นโรงพยาบาลตรังในวันที่ 10/8/60นักศึกษาขึ้นทะเบียนสิทธิ โรงพยาบาลตรัง สามารถ ใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 10/08/60 โดยสามารถใช้ได้ที่ โรงพยาบาลตรัง  ศสม.โรงพยาบาลตรัง และ รพ สต.ควนปริง
  หากมีนัดโรงพยาบาลเดิม สามารถ ขอประวัติรับยาต่อเนื่องได้ที่ รพ. ตรัง หรือโทรประสานติดต่อ เจ้าหน้าที่ โรงพยายบาลตรังเมื่อมีปัญหาในการใช้สิทธิ หมายเลข 075201500 ต่อ 1177 ในเวลา ราชการ


 
     
 รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details] ==> news_id_7920.xlsx 
     
  ประกาศโดย somjit    ข่าวแสดงถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 1094 ครั้ง