ข่าวนี้สำหรับ : นักศึกษา  
 
     
     
  หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์และข้อกำหนดการเข้ารับการอบรม  
     
  ดังเอกสารแนบ  
     
 รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details] ==> news_id_7731.pdf 
     
  ประกาศโดย darat.p    ข่าวแสดงถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2560    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 273 ครั้ง