ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ต.นักวิชาการศึกษา -(14 พย.60)
ประกาศ  ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ต.นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา -(14 พย.60)
ประกาศ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ต.อาจารย์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา -(13 พย.60)
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ต.วิศวกรไฟฟ้า  จำนวน 1 อัตรา -(9 พย.60)
ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ต.อาจารย์ทางด้านบริหารธุรกิจ 1 อัตรา -(4 พย.60)