ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลจ้างเป็นพนักงานเงินมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ทางด้านบริหารธุรกิจ วุฒิป.เอก 1 อัตรา -(19 มค.61)
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ต.อาจารย์ทางด้านบริหารธุรกิจ วุฒิป.โท  1 อัตรา -(12 มค.61)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ต.นักวิชาการศึกษา  1 อัตรา -(4 มค.61)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ต.ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา -(21 ธค.60)