ประกาศ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ต.อาจารย์ทางด้านการตลาด จำนวน 1 อัตรา -(13 พย.60)
ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลจ้างเป็นพนักงานเงินมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ทางด้านบริหารธุรกิจ 1 อัตรา -(4 พย.60)
ขอให้บัณฑิตที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ติดต่อรับปริญญาบัตร -(10 ตค.60)