ร่างประกาศประกวดราคาซื้อหลอดไฟแอลอีดีและโคมไฟฟ้าแอลอีดีพร้อมติดตั้ง -(21 พย.60)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 -(20 พย.60)
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ 2/2561 -(20 พย.60)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 -(17 พย.60)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยายและห้องประชุม 1 ระบบ -(14 พย.60)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ค่าครุภัณฑ์) -(8 พย.60)
ประกาศเปลี่ยนแปลงเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 -(1 พย.60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   -(1 พย.60)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายและกล้องวงจรปิดอาคารศูนย์ประชุมฯ -(12 ตค.60)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายและกล้องวงจรปิดฯ -(29 กย.60)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑: ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   -(29 กย.60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา -(28 กย.60)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -(27 กย.60)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -(21 กย.60)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร -(14 กย.60)
ราคากลางงานจ้างเหมาตัดหญ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง       -(4 กย.60)
ประกวดราคาจ้างเหมาตัดหญ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง -(4 กย.60)
ราคากลางงานปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนรวม 1 วิทยาเขตตรัง -(30 สค.60)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง -(30 สค.60)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ -(28 สค.60)
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ 6/2560 -(11 สค.60)
ราคากลาง รายการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เลขที่ 7/2560 -(11 สค.60)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์  เลขที่ 7/2560 -(11 สค.60)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -(8 สค.60)
ราคากลางงานจ้างเหมา TEST RUN ระบบ CHILLER อาคารศูนย์ประชุมและศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม (อาคารศูนย์ประชุมเฉลิมประเกียรติ 7 รอบ พ -(7 สค.60)
ราคากลาง รายการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เลขที่ 6/2560 -(3 สค.60)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์  เลขที่ 6/2560 -(3 สค.60)
ราคากลางจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง -(31 กค.60)
ราคากลาง รายการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เลขที่ 5/2560 -(5 กค.60)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์  เลขที่ 5/2560 -(5 กค.60)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -(12 มิย.60)
ราคากลางงานปรับปรุงห้องน้ำอาคารยิมเนเซี่ยม จำนวน 1 งาน -(26 พค.60)
ราคากลางงานปรับปรุงท่อทางดูดปั๊มน้ำดี อาคารศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา -(23 พค.60)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -(8 พค.60)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ 4/2560 -(18 เม.ษ.60)
ราคากลาง รายการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เลขที่ 4/2560 -(18 เม.ษ.60)
ราคากลางงานปรับปรุงระบบบาดาลหลังอาคารโรงจอดรถ วิทยาเขตตรัง -(11 เม.ษ.60)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบบาดาลหลังอาคารโรงจอดรถ วิทยาเขตตรัง -(11 เม.ษ.60)
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ 3/2560 -(31 มีค.60)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ 3/2560 -(30 มีค.60)
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด โครงการปรับปรุงโรงอาหาร วิทยาเขตตรัง -(13 มีค.60)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหาร วิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง -(1 มีค.60)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหาร วิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 รายการ -(21 กพ.60)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหาร วิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง -(3 กพ.60)
ราคากลางงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารกีฬาในร่ม -(1 กพ.60)
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าเทียม -(1 กพ.60)
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด โครงการปรับปรุงโรงอาหาร วิทยาเขตตรัง -(25 มค.60)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างโครงการห้องติวหนังสืออลูมิเนียมหอพักนักศึกษาศรีตรัง 3 -(19 มค.60)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน -(6 มค.60)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหาร วิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 รายการ -(30 ธค.59)