ประกาศราคากลางงานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาคารอัฒจันทร์ -(20 กพ.61)
ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร -(20 กพ.61)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 -(16 กพ.61)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ -(8 กพ.61)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้าหลังคาคลุมระหว่างป้อมยามกับอาคารเรียนรวม 1 -(8 กพ.61)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงระบบบาดาลหลัวงอาคารโรงจอดรถ -(8 กพ.61)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 -(24 มค.61)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 รายการ -(22 มค.61)
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงระบบแสงสว่างผังบริเวณ อาคารโรงอาหาร -(22 มค.61)
ยกเลิกประกาศเชิญชวน -(18 มค.61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา -(15 มค.61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา -(28 ธค.60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา     -(28 ธค.60)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -(27 ธค.60)
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายละเอียด -(22 ธค.60)
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน งานก่อสร้างทางเดินเท้าหลังคาคลุมฯ -(22 ธค.60)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้าหลังคาคลุมระหว่างป้อมยามกับอาคารเรียนรวม 1 -(19 ธค.60)
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด -(15 ธค.60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา       -(14 ธค.60)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าถนน -(12 ธค.60)
ประกาศราคากลางซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารเรียนรวม 1 ห้อง L1212 -(8 ธค.60)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้าหลังคาคลุมระหว่างป้อมยามกับอาคารเรียนรวม 1 -(8 ธค.60)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องบรรยายวิทยาเขตตรัง -(7 ธค.60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา       -(6 ธค.60)
ประกาศราคากลางปรับปรุงระบบบาดาลหลังอาคารโรงจอดรถ วิทยาเขตตรัง -(6 ธค.60)
ประกวดราคาซื้อหลอดไฟแอลอีดีและโคมไฟฟ้าแอลอีดีพร้อมติดตั้ง -(1 ธค.60)
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าถนน -(29 พย.60)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ ๔/๒๕๖๑ -(27 พย.60)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อหลอดไฟแอลอีดีและโคมไฟฟ้าแอลอีดีพร้อมติดตั้ง -(21 พย.60)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 -(20 พย.60)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 -(17 พย.60)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยายและห้องประชุม 1 ระบบ -(14 พย.60)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายและกล้องวงจรปิดอาคารศูนย์ประชุมฯ -(12 ตค.60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา -(28 กย.60)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -(27 กย.60)
ราคากลางงานปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนรวม 1 วิทยาเขตตรัง -(30 สค.60)
ราคากลางงานจ้างเหมา TEST RUN ระบบ CHILLER อาคารศูนย์ประชุมและศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม (อาคารศูนย์ประชุมเฉลิมประเกียรติ 7 รอบ พ -(7 สค.60)
ราคากลางงานปรับปรุงห้องน้ำอาคารยิมเนเซี่ยม จำนวน 1 งาน -(26 พค.60)
ราคากลางงานปรับปรุงท่อทางดูดปั๊มน้ำดี อาคารศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา -(23 พค.60)
ราคากลางงานปรับปรุงระบบบาดาลหลังอาคารโรงจอดรถ วิทยาเขตตรัง -(11 เม.ษ.60)