ประกาศ การไฟฟ้างดจ่ายกระแสไฟฟ้า (ศุกร์ ที่ 22 ก.ย.60) -(19 กย.60)
ประกาศ การรับบัตรประจำตัวนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 60... -(31 สค.60)
แจ้งเพื่อทราบ ** สิทธิประกันอุบัติเหตุ ** ปี 2560 -(4 สค.60)
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 ตรวจสอบรายชื่อ"สิทธิบัตรทอง" -(31 กค.60)
โปรแกรมช่วยคิดคำนวณเกรดด้วยตนเอง -(2 มิย.60)
**นักศึกษา รหัส 60... ทุกคน ยื่นแบบคำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ** -(3 พค.60)
แผนโครงการการจัดการความรู้ วิทยาเขตตรัง 2560 -(14 มีค.60)
การใช้ตรามหาวิทยาลัยและข้อความต่าง ๆ ในหนังสือของมหาวิทยาลัย -(3 สค.59)
หลักเกณฑ์และแนวปฎิบัติการบริการสุขภาพวิทยาเขตตรัง -(27 กค.59)