ให้หยุดการเรียนการสอนและการสอบในวันทำบุญเดือนสิบ (20 กันยายน 2560) -(13 กย.60)
รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 -(8 มิย.60)
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตตรัง ประจำปีการศึกษา 2560 -(30 พค.60)
Academic Calendar for Trang Campus 2017 -(30 พค.60)
แนวปฏิบัติการเข้าสอบกลางภาคและปลายภาค รายวิชา 941-112 FUNDA. ENG. LISTEN. & SPEAK. -(2 มีค.60)