การประกวด การแข่งขัน การอบรมสัมมนา

บรรยายพิเศษ

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  เรื่อง “ธรรมะกับการพัฒนาชีวิตในยุคดิจิตอล” พระวิทยากร : พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง L1224

อบรม-สัมมนา

 1. อบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี เรื่อง “เตรียมพร้อมนักบัญชีเพื่อรองรับ Thailand 4.0″ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ห้อง L2121
 2. อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้นด้วย Qgis วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 3. อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคและกลวิธีการรำนาฏศิลป์ไทยของ ครูน้อย วันทนีย์ ม่วงบุญ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 เวลา 08.88-16.30 น. ห้องประชุม 3301
 4. อบรมความรู้ด้านสถาปัตยกรรม หัวข้อ “การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน” และ “การออกแบบเพื่อความยั่งยืน”วันที่ 25 สิงหาคม 2560  ห้อง L2222
 5. โครงการ “เด็ก 61 ต้องรู้ TCAS 4.0” วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ห้อง L1224
 6. สุดยอดการติวเข้มเข้ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ห้อง L2221
 7. โครงการ คนรุ่นใหม่หัวใจ “โกะ”  ตอนที่ 5 : ฉลอง 50 ปี ม.อ. วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ห้อง L1215
 8. โครงการ Intensive English Training for University Admission ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 25 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 – 12.00 น.  

โครงการการแข่งขัน

 1. แฟนพันธุ์แท้การเมืองไทย ครั้งที่ 5 [ระดับ ม.ปลาย]
 2. โครงการประกวดออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop [ระดับ ม.ต้น – ม.ปลาย] ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 23 ส.ค.60
 3. การแข่งขันตอบปัญหาทางการประกันภัย [ระดับ ม.ปลาย]
 4. การประกวดงานสร้างสรรค์ทางศิลปะการแสดง [บุคคลทั่วไปอายุ 10-25 ปี]
 5. การประกวดถ่ายภาพ ภายใต้หัวข้อ “วัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีตรัง” [นร./นศ./บุคคลทั่วไป]
 6. การแข่งขันกีฬาฟุตซอล PSU Trang Academic ครั้งที่ 3 “ เส้นทางพิสูจน์ความสามารถด้านกีฬา ก้าวสู่รั้วสงขลานครินทร์” [กลุ่มโรงเรียนใน จ.ตรัง]
 7. การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง [ระดับมัธยมศึกษา]

Recent Posts