ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟัง “ธรรมะกับการพัฒนาชีวิตในยุคดิจิตอล” โดยท่านพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟัง “ธรรมะกับการพัฒนาชีวิตในยุคดิจิตอล” โดยท่านพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

((((( ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย * ที่นั่งมีจำนวนจำกัด )))))

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560

เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 น.
เริ่มบรรยายเวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ อาคารเรียนรวม 1 
ห้อง L1224
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ลงทะเบียนเข้าฟัง ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ผ่านทางเว็ปไซด์นี้เท่านั้น : https://docs.google.com/…/1FAIpQLScYdVxtYqLyAJj3HZ…/viewform

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าฟัง และแจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าฟัง ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ผ่านทางเฟสคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ : https://www.facebook.com/commercepsu/

จัดโดย สาขาการจัดการธุรกิจ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง